Nuomos Salygos

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES PAGRINDINĖS SĄLYGOS (2019 gegužės 16 d.)
1. Nuomotojas UAB Solorenta išnuomoja, o Nuomininkas išsinuomoja Automobilį.
2. Nuomininkas patvirtina, kad gavo Automobilį geros būklės, pilnai sukomplektuotą ir švariu salonu, be jokių sugadinimų ar eismo avarijos žymių, išskyrus tas žymes, kurios nurodytos automobilio būklės schemoje. Į jokius vėlesnius Nuomininko nusiskundimus dėl vizualinių Automobilio defektų nebus atsižvelgta. Nuomininkas nešą pilną materialinę atsakomybę ir atsakomybė negali būti papildomai sumažinta (Frančizės dalimi) už: salono apmušalus ir sėdynių apvalkalus, sugadintas padangas,
pamestus ratų gaubtus, ant Automobilio stogo užkrenta sniegas arba ledas ir kitos trečiųjų asmenų veikos. Su nuomotojo ir draudimo bendrovės sudaryto draudimo sandorio nuostatais galima susipažinti nuomotojo biure.
3. Nuomininkas nuomos pradžioje privalo pateikti šiuos galiojančius dokumentus: pasą arba tapatybės kortelę ir vairuotojo pažymėjimą. Nuomininkas ar jo atstovas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikėjus transporto priemonę sutartyje nenurodytam papildomam vairuotojui.
4. Nuomininkas turi teisę naudotis Automobiliu tik teritorijoje nurodytoje sutartyje, jeigu Automobilis sugenda, įvyksta autoįvykis ar jis kitaip sugadinamas už leistinos teritorijos ribų, negalioja jokios nuomotojo teikiamos pagalbos paslaugos, ir nuomininkas įsipareigoja apmokėti tokiu atveju atsirandančias išlaidas. Pakaitinis automobilis suteikiamas tik Lietuvos teritorijoje.
5. Eksploatuodamas Automobilį Nuomininkas įsipareigoja: palikti saugioje vietoje, užrakinti ir įjungti apsaugos sistemą; tvarkingai naudotis automobiliu; naudoti tik sutartyje nurodyto tipo ir oktaninio skaičiaus kurą. Nuomininkas įsipareigoja: nepalikti Automobilyje automobilio raktų, dokumentų, kitos mobiliosios Automobilio įrangos.
6. Nuomininkas neturi teisės: pernuomoti Automobilį ar jo dalį; be raštiško Nuomotojo sutikimo leisti bet kokiam trečiajam asmeniui naudotis Automobiliu; naudoti Automobilį keleiviams vežti už mokestį; naudoti Automobilį kitam automobiliui vilkti; naudoti Automobilį lenktynėms ar mokymo tikslams; vežti daugiau keleivių nei leidžiama pagal Automobilio technines charakteristikas, vairuoti ar leisti vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų; naudoti Automobilį kitiems nelegaliems tikslams.
7. Nuomininkas nedelsdamas privalo informuoti Nuomotoją, jeigu Automobilis nėra tinkamas eksploatacijai (faktinis gedimas, numatomas gedimas, kitos priežastys; jeigu gauną informaciją, kad Automobilis gali būti sunaikintas, prarastas ar sugadintas; jeigu Automobilio dokumentai, raktai prarandami, sugadinami ar sunaikinami.
8. Nuomininkas įsipareigoją Automobilį gražinti sutartu laiku. Apie vėlavimą privalo pranešti Nuomotojui ne vėliau, kaip prieš 4 valandas iki nuomos sutarties galiojimo pabaigos. Nepranešus apie vėlavimą ir praėjus 2 valandoms po sutarto Automobilio gražinimo laiko, Nuomotojas įregistruoja kelių policijoje Automobilio vagystę.
9. Įvykus vagystei, trečiųjų asmenų tyčinei veikai, autoįvykiui, stichinei nelaimei, Nuomininkas privalo nedelsiant iškviesti kelių policiją, gauti įvykį patvirtinantį dokumentą, imtis visų būtinų priemonių Automobiliui išsaugoti, pranešti apie įvykį Nuomotojui.
10. Nuomininkas privalo Nuomotojui atlyginti žalą už Automobilio sugadinimą ar praradimą. Nuomininko materialinė atsakomybė (žalos atlyginimas) Nuomotojui lygi pinigų sumai nurodytai sutartyje, materialinė atsakomybė gali būti sumažinta sumokant papildomai (nuo 10.00 iki 50.00 Eur/para priklausomai nuo automobilio dydžio) arba sumažinta atsakomybė jau yra įtraukta į nuomos kainą. Atsakomybės sumažinimas galioja tik draudiminio įvykio metu, turint įvykio deklaraciją ar policijos pažymą (jei Nuomininkas nuomos pradžioje atsisako mokėti draudimą ir nedraudiminio įvykio atveju, nuomininkas privalo atlyginti žalą, padarytą ir tretiesiems asmenims).
11. Transporto priemonės vagystės atveju, kuomet Nuomininkas praranda ir negražina jam patikėtų transporto priemonės dokumentų ar raktų, Nuomininkas privalo atlyginti visą nuomojamo Automobilio vertės žalą. Nedraudiminio eismo įvykio atveju visa atsakomybė tenka Nuomininkui. Šis punktas taikomas Nuomininkui, jeigu kasko draudimo bendrovė, atsižvelgdama į šiame punkte nurodytas aplinkybes, atsisako mokėti draudimo išmoką arba mažina draudimo išmokos dydį. Su nuomotojo ir draudimo bendrovės sudaryto draudimo sandorio nuostatais galima susipažinti nuomotojo biure.
12. Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui pinigų sumą, kurią sudaro Automobilio nuomos kaina, papildomų paslaugų kaina, žalos atlyginimo suma ir kitos išlaidos, susijusias su kelių eismo, muitinio tikrinimo ir kitų taisyklių pažeidimais kaip nurodyta sutartyje. Nuomininkas privalo atsiskaityti sutartyje nurodyta atsiskaitymo forma.
13. Vykstant iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, kuriose negalioja Nuomotojo pateiktas Automobilio civilinės atsakomybės draudimas, būtina turėti tų valstybių galiojantį privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Visą žalą, padarytą tretiems asmenims, visas baudas bei kitas išlaidas, susijusias su kitų valstybių galiojančio privalomojo civilinės atsakomybės draudimo neturėjimu, privalo atlyginti Nuomininkas. Apie išvykimą į užsienį nuomininkas privalo įspėti iš anksto, nepranešus apie išvykimą taikomas vienkartinis administracinis mokestis 200,00 EUR.
14. Per 7 darbo dienas, po transporto priemonės grąžinimo, Nuomotojas turi teisę pagrįstai reikalauti iš Nuomininko atlyginti žalą dėl pastebėtų paslėptų defektų ar sutarties punktų nesilaikymo (defektai kurių nebuvo galimybės užfiksuoti grąžinant transporto priemonę).
15. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Nuomotojo iniciatyva tik dėl svarbių priežasčių, Nuomininkui neįvykdžius esminių sutarties įsipareigojimų, numatytų sutarties 4, 6, 7 ir 12 punktuose. Nuomininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio 1 dalimi, turi teisę bet kada nutraukti sutartį, nepaisant to, kad Nuomotojas jau pradėjo ją vykdyti. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
16. Nuomininkai, kurie neatitiks amžiaus reikalavimų (25 metai amžiaus ir 2 metų stažo reikalavimo) gali būti apmokestinti jauno vairuotojo mokesčiu 10 EUR/diena.
17. Papildomo mokesčiai:
a. Nuomininkas gražinęs Automobilį su mažesniu kuro kiekiu nei buvo pasiimant automobilį, įsipareigoja sumokėti kuro papildymo administravimo mokestį 20,00 EUR ir faktinius kuro papildymo kaštus. Gražinęs automobilį nepilnos komplektacijos (be vaistinėlės, avarinio ženklo ir kt.) Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius. b. Eismo taisyklių pažeidimų administravimo mokestis – 35,00 EUR. Klientas privalo laikytis kelių eismo taisyklių. Esant kelių eismo taisyklių pažeidimui, UAB Solorenta gauna užklausą iš Policijos ir pateikia visus duomenis apie asmenį, kuris nurodytu laikotarpiu naudojosi nuomojamu automobiliu.
c. Naujų kėbulo pažeidimų administravimo mokestis – 35,00 EUR. Naujų pažeidimų administravimo mokestis yra taikomas kiekvieno eismo įvykio administravimui.
d. Valymo mokesčiai: Automobilis perduodamas švarus tiek viduje, tiek ir išorėje, todėl jį gražinti reikia tokį patį, arba sumokėti 20.00 Eur. Rūkimas: nuomojamose automobiliuose rūkyti yra griežtai draudžiama. Jei nuomos metu buvo nepaisoma šio draudimo, automobilio valymo mokestis 100.00 Eur bus papildomai įtrauktas į bendrą nuomos sąskaitą.
e. Automobilio palikimas ne specialiose UAB Solorenta stovėjimo vietose administracinis mokestis – 20,00 EUR, o taip pat taikomos kitos faktiškai patirtos išlaidos dėl netaisyklingo automobilio palikimo, t. y. faktiškai sumokėti pinigai kitos aikštelės savininkui už automobilio stovėjimą aikštelėje, su kuria UAB Solorenta nėra pasirašiusi sutarties. Nuomos pabaigoje automobilis turi būti paliekamas vienoje iš UAB „Solorenta“ atstovybių, specialiose stovėjimo vietose, tačiau ne bendro naudojimo, ne mokamose stovėjimo aikštelėse ar draudžiamose teritorijose. Parkavimo planas pridedamas klientui.
f. Automobilio raktų ar dokumentų pametimo mokestis – 300,00 EUR.
g. Nesutartos vietos pakeitimo mokestis - 30 EUR. Jei automobilis grąžinamas į nesutartą vietą, dėl kurios nebuvo sutarta pradžioje nuomos ar elektroniniu laišku.
18. Jei klientas pageidauja automobilį grąžinti ne darbo valandomis (automobilio pastatymas Solorenta UAB stovėjimo aikštelėje, raktų gražinimas į tam numatytą Solorenta UAB vietą), jis patvirtina, jog sutinka, kad yra atsakingas už nuomojamą automobilį iki UAB Solorenta darbuotojo patikros. Kitu atveju mūsų darbuotojas gali atvykti ir apžiūrėti ne darbo valandomis grąžinamą automobilį už papildomą „vėlyvo pasitikimo mokestį“. Vėlyvas klientų pasitikimas – 30,00 EUR. Ne darbo valandų mokestis taikomas nuo 18:00 iki 07:30. Jei klientas nepageidauja, kad UAB Solorenta darbuotojas atvyktų nedarbo valandomis, automobilio palikimas nemokamas. Taip pat klientas gali pasidaryti foto automobilio išorės ir vidaus, kaip įrodymą kokį automobilį jis paliko.
19. Klientas sutinka, kad automobilis grąžinimo metu turi būti švarus (koks buvo nuomos pradžioje) ir būtų įmanoma patikrinti automobilio būklę. Jei automobilis yra purvinas, oro sąlygos netinkamos ar netinkamas paros metas (naktis) dėl ko UAB Solorenta darbuotojas nepatvirtina automobilio būklės, kol jis bus nuplautas automobilių plovykloje (UAB Solorenta ar pačio kliento pastangomis).
20. Visi nesutarimai tarp sutarties šalių sprendžiami šios sutarties pagrindu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Vartojimo ginčus neteisminiu būdu nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt).
22. Dėl nusikaltimo nustatymo ar jo prevencijos Nuomotojas gali transporto priemonėse naudoti elektroninius transporto priemonės judėjimo, būklės ir veikimo stebėjimo prietaisus. Ši informacija gali būti naudojama nuomos metu ir bet kuriuo metu jai pasibaigus (jei reikalinga ir jei tai leidžia įstatymai). Nuomotojas iš savo pusės nedaro video ar garso įrašų. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų svetainėje esančios Privatumo politikos sąlygas. Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, suteikia teisę Nuomotojui naudoti asmeninę informaciją tiek, kiek tai leidžia įstatymai.
23. Išvykimas iš nuomos šalies į kitas Baltijos valstybes (Lietuva, Latvija, Estija) – 5 eur/para, bet nedaugiau 100,00 Eur. Išvykimas iš Baltijos valstybių (į Lenkiją) – 10 Eur/para, bet nedaugiau 100,00 eur. Išvykimas į kitas Europos valstybes – 200,00 Eur vienkartinis mokestis.
24. Nuomotojas taip pat neatlygina Nuomininkui patirtų papildomų automobilio nuomos išlaidų dėl bet kokių išnuomoto automobilio gedimų ar kitų priežasčių, išskyrus atvejus, kai išsinuomotu automobiliu Nuomininkui nebuvo galima naudotis juo pagal paskirtį, dėl įvykusių gedimų kelionės metu, už kuriuos yra atsakingas automobilio gamintojas, pagal garantinio aptarnavimo įsipareigojimus. Ar nuomos eksploatacijos metu atsiradę išsinuomoto automobilio gedimai yra priskiriami garantiniam aptarnavimui, tai nustato ir išvadas apie tai pateikia automobilio gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas


NUOMOS SĄLYGOS LIETUVOJE 

„AKTYVUS“ KAINININKAS

Rida:
• 350 km per parą, papildomas kilometras 0,20 EUR,

Civilinis draudimas: 
• privalomas civilinės atsakomybės draudimas galiojantis Lietuvoje ir visoje Europoje;

Kasko draudimas: 
• draudimas vagystės ar avarijos atveju su asmenine atsakomybe iki 600 EUR (Mini, Ekonominė, Kompaktinė,  – automobilių grupės); iki 600 EUR (Vidutinė, Standartinė, Minivenas, Minibusas, SUV – automobilių grupės); iki 1000 Eur (Sport - automobilių grupės)

Vairavimo teritorija:
• Apie vykimą už Lietuvos teritorijos reikia informuoti prieš pasiimant automobilį;
Išvykimas iš nuomos šalies į kitas Baltijos valstybes (Lietuva, Latvija, Estija) – 5 eur/para, bet nedaugiau 100,00 Eur. Išvykimas iš Baltijos valstybių (į Lenkiją) – 10 Eur/para, bet nedaugiau 100,00 eur. Išvykimas į kitas Europos valstybes – 200,00 Eur vienkartinis mokęstis.

• Draudžiama su Solorent automobiliu išvykti į Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą ir Jungtinę karalystę.

Nuomos trukmė: 
• Nuomos trukmė skaičiuojama paromis (24 val.), vėlavus automobilį gražinti 60 min. skaičiuojama papildoma para.

Papildoma įranga:
• vaikiška kėdutė 5,00 EUR/para, jei nuoma tęsiasi ilgiau nei 10 parų, sekančios dienos nemokamai;
• navigacija 5,00 EUR/para, mokama nedaugiau 10 parų;

Papildomas vairuotojas: 
• papildomas vairuotojas 5,00 EUR/para, jei nuoma tęsiasi ilgiau nei 10 parų, sekančios dienos nemokamai;

Vairuotojo amžius: 
• Klientai, kurie neatitinka vairavimo stažo (2 metai) reikalavimų, automobilis nenuomojamas. 
• Klientai, kurie neatitinka vairavimo stažo (2 metai) reikalavimų, Kasko draudimas negalioja. 

Pagalba kelyje: 
• 24/7 pagalba kelyje;
• Jei automobilis sugenda - suteikiamas pakaitinis automobilis;

Žieminės sezonas: 
• Žiemos sezono metu, papildomo mokesčio nėra;

Kuras: 
• Automobilis išnuomojamas pilnu kuro baku, grąžinus pilnu – nėra papildomų mokesčių. Tačiau jei klientas grąžina automobilį nepilnu kuro baku, taikomas 20,00 EUR kuro papildymo mokestis ir faktiškai papildyto kuro kaštai.

Vienos krypties nuoma: 
• Vienos kryptie nuoma, turi būti aptarta prieš automobilio nuomą.
Vilnius – Kaunas = 20,00 EUR
Vilnius – Klaipėda = 50,00 EUR
Vilnius – Palanga = 50,00 EUR
Kaunas – Klaipėda = 40,00 EUR
Kaunas – Palanga = 40,00 EUR
Klaipėda – Palanga = 10,00 EUR
Klaipėda, Kaunas, Vilnius – Ryga = 120,00 EUR
Klaipėda, Kaunas, Vilnius – Talinas = 250,00 EUR

Depositas:
Mini, Ekonominė, Kompaktinė grupė - 100 Eur.
Vidutinė, Standartinė, Minivenas - 300 Eur.
Luxury, SUV, Minibusams - 600 Eur.

Atsiskaitymas: 
• Nuomos pradžioje kliento kreditinėje kortelėje autorizuojama pinigų suma priklausanti nuo išsinuomotos automobilio grupės (žiūrėti Depozitas).
• Po nuomos nuskaitoma pinigų suma, kuri buvo sutarta prieš automobilio nuomą, o taip pat jei buvo papildomų paslaugų, papildomos įrangos nuoma, nuomos pratesimo ir kitų sutartyje numatytų papildomų mokesčių.
• Už automobilio nuomą galite sumokėti kreditinėmis kortelėmis – Visa, MasterCard. Debetinėmis kortelėmis, grynais pinigais ar pavedimu galima apmokėti už automobilių nuomą tik iš anksto suderinus ir tik išskirtiniais atvejais.

Papildomi mokesčiai: 
• Vėlyvas klientų pasitikimas – netaikomas.
• Automobilio plovimas - 20,00 Eur. Po nuomos automobilis turi būti toks pat švarus kaip ir prieš nuomą, jei klientas gražina automobilį neplautą, nuo kliento nuskaičiuojama plovimo mokęstis, kuris gali būti užsakytas perduodant automobilį.
• Jei klientas buvo iš anksto apmokėjęs už automobilių nuomą, tačiau nepasirodė sutartu laiku, o apie tai nepranešė 24 val. iki nuomos pradžios – Solorent pasilieka teisę taikyti neatvykimo administracinį mokestį 30,00 EUR.
• Eismo taisyklių pažeidimų administravimo mokestis – 35,00 EUR (Klientas privalo laikytis Lietuvoje patvirtintų kelių eismo taisyklių. Esant kelių eismo taisyklių pažeidimui, Solorent gauna užklausą iš Policijos ir pateikia visus duomenis apie asmenį, kuris nurodytu laikotarpiu naudojosi nuomojamu automobiliu).
• Naujų pažeidimų administravimo mokestis – 35,00 EUR (Naujų pažeidimų administravimo mokestis yra taikomas kiekvieno eismo įvykio administravimui).
• Rūkimas automobilyje – 100,00 EUR. Solorent nuomojamose automobiliuose rūkyti yra griežtai draudžiama. Jei nuomos metu buvo nepaisomas šis draudimas, automobilio valymo mokestis bus papildomai įtrauktas į bendrą nuomos sąskaitą.)
• Automobilio palikimas ne specialiose Solorent stovėjimo vietose administracinis mokestis – 10,00 EUR, o taip pat taikomos kitos faktiškai patirtos išlaidos dėl netaisyklingo automobilio parkavimo. Nuomos pabaigoje automobilis turi būti paliekamas vienoje iš Solorent atstovybių, specialiose stovėjimo vietose, tačiau ne bendro naudojimo, ne mokamose stovėjimo aikštelėse ar draudžiamose teritorijose.
• Automobilio raktų ar dokumentų pametimo mokestis – 200,00 EUR.
• Automobilio grąžinimas nesutartoje vietoje – 30,00 EUR. Mokestis taikomas jei automobilis grąžinamas ne sutartoje vietoje ar nepranešus šių pasikeitimų telefonu.

Nuomininko atsakomybė avarijos, vagystės ar nelaimingo atsitikimo atveju: 
• Nuomininkas nedelsdamas privalo informuoti Nuomotoją, jeigu Automobilis nėra tinkamas eksploatacijai (faktinis gedimas, numatomas gedimas, kitos priežastys; jeigu gauną informaciją, kad Automobilis gali būti sunaikintas, prarastas ar sugadintas; jeigu Automobilio dokumentai, raktai prarandami, sugadinami ar sunaikinami.
• Nuomininkas įsipareigoją Automobilį gražinti sutartu laiku. Apie vėlavimą privalo pranešti Nuomotojui ne vėliau, kaip prieš 4 valandas iki nuomos sutarties galiojimo pabaigos. Nepranešus apie vėlavimą ir praėjus 2 valandoms po sutarto Automobilio gražinimo laiko, Nuomotojas įregistruoja kelių policijoje Automobilio vagystę.
• Įvykus vagystei, trečiųjų asmenų tyčinei veikai, autoįvykiui, stichinei nelaimei, Nuomininkas privalo nedelsiant iškviesti kelių policiją, gauti įvykį patvirtinantį dokumentą, imtis visų būtinų priemonių Automobiliui išsaugoti, pranešti apie įvykį Nuomotojui.
• Nuomininkas privalo Nuomotojui atlyginti žalą už Automobilio sugadinimą ar praradimą. Nuomininko materialinė atsakomybė (žalos atlyginimas) Nuomotojui lygi pinigų sumai nurodytai sutartyje, materialinė atsakomybė gali būti sumažinta sumokant papildomai arba sumažinta atsakomybė jau yra įtraukta į nuomos kainą. Atsakomybės sumažinimas galioja tik draudiminio įvykio metu, turint įvykio deklaraciją ar policijos pažymą (jei Nuomininkas nuomos pradžioje atsisako mokėti draudimą ir nedraudiminio įvykio atveju, nuomininkas privalo atlyginti žalą, padarytą ir tretiesiems asmenims).
• Transporto priemonės vagystės atveju, kuomet Nuomininkas praranda ir negražina jam patikėtų transporto priemonės dokumentų ar raktų, Nuomininkas privalo atlyginti visą nuomojamo Automobilio vertės žalą. Nedraudiminio eismo įvykio atveju visa atsakomybė tenka Nuomininkui.NUOMOS SĄLYGOS LIETUVOJE

„VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ KAINININKAS

Rida: 
• Neribojama,

Civilinis draudimas:
• privalomas civilinės atsakomybės draudimas galiojantis Lietuvoje ir visoje Europoje;

Kasko draudimas: 
• draudimas vagystės ar avarijos atveju su asmenine atsakomybe iki 0 EUR (Mini, Ekonominė, Kompaktinė – automobilių grupės); iki 0 EUR (Vidutinė, Minivenas, Prabangi, Universalas – automobilių grupės);

Vairavimo teritorija:
• Apie vykimą už Lietuvos teritorijos reikia informuoti prieš pasiimant automobilį
Išvykimas iš nuomos šalies į kitas Baltijos valstybes (Lietuva, Latvija, Estija) – 5 eur/para, bet nedaugiau 100,00 Eur. Išvykimas iš Baltijos valstybių (į Lenkiją) – 10 Eur/para, bet nedaugiau 100,00 eur. Išvykimas į kitas Europos valstybes – 200,00 Eur vienkartinis mokęstis.

• Draudžiama su automobiliu išvykti į Baltarusija, Rusija, Ukraina ir Jungtinę karalystę.

Nuomos trukmė:
• Nuomos trukmė skaičiuojama paromis (24 val.), vėlavus automobilį gražinti 30 min. skaičiuojama papildoma para.

Papildoma įranga: 
• vaikiška kėdutė 0 EUR/para;
• navigacija 5,00 EUR/para, mokama nedaugiau 10 parų;

Papildomas vairuotojas:
• papildomas vairuotojas 0 EUR/para.

Vairuotojo amžius:
• Vairuotojams turintiems daugiau nei 2 metus praktikos jokių papildomo sąlygų nėra;
• Klientai, kurie neatitinka vairavimo stažo (2 metai) reikalavimų, automobilis nenuomojamas. 
• Klientai, kurie neatitinka vairavimo stažo (2 metai) reikalavimų, Solorent automobilių Kasko draudimas Klientui negalioja.
• „Viskas įskaičiuota“ kainininkas vairuotojo praktikos amžiaus neatitinkantiems vairuotojams negalioja.

Pagalba kelyje: 
• 24/7 pagalba kelyje;
• Jei automobilis sugenda - suteikiamas pakaitinis automobilis;

Žieminės sezonas: 
• Žiemos sezono metu, papildomo mokesčio nėra;

Kuras: 
• Automobilis išnuomojamas pilnu kuro baku, grąžinus pilnu – nėra papildomų mokesčių. Tačiau jei klientas grąžina automobilį nepilnu kuro baku, taikomas 20,00 EUR kuro papildymo mokestis ir faktiškai papildyto kuro kaštai.

Vienos krypties nuoma:
• Vienos kryptie nuoma, turi būti aptarta prieš automobilio nuomą.
Vilnius – Kaunas = 20,00 EUR
Vilnius – Klaipėda = 50,00 EUR
Vilnius – Palanga = 50,00 EUR
Kaunas – Klaipėda = 40,00 EUR
Kaunas – Palanga = 40,00 EUR
Klaipėda – Palanga = 10,00 EUR
Klaipėda, Kaunas, Vilnius – Ryga = 120,00 EUR
Klaipėda, Kaunas, Vilnius – Talinas = 250,00 EUR

Depositas: 
100 Eur.

Atsiskaitymas: 
• Nuomos pradžioje kliento kreditinėje kortelėje autorizuojama pinigų suma priklausanti nuo išsinuomotos automobilio grupės.
• Po nuomos nuskaitoma pinigų suma, kuri buvo sutarta prieš automobilio nuomą, o taip pat jei buvo papildomų paslaugų, papildomos įrangos nuoma, nuomos pratesimo ir kitų sutartyje numatytų papildomų mokesčių.
• Už automobilio nuomą galite sumokėti kreditinėmis kortelėmis – Visa, MasterCard, American Express. Debetinėmis kortelėmis, grynais pinigais ar pavedimu galima apmokėti už automobilių nuomą tik iš anksto suderinus ir tik išskirtiniais atvejais.

Papildomi mokesčiai: 
• Vėlyvas klientų pasitikimas – netaikomas.
• Automobilio plovimas - 20,00 Eur. Po nuomos automobilis turi būti toks pat švarus kaip ir prieš nuomą, jei klientas gražina automobilį neplautą, nuo kliento nuskaičiuojama plovimo mokęstis, kuris gali būti užsakytas perduodant automobilį.
• Jei klientas buvo iš anksto apmokėjęs už automobilių nuomą, tačiau nepasirodė sutartu laiku, o apie tai nepranešė 24 val. iki nuomos pradžios – Solorent pasilieka teisę taikyti neatvykimo administracinį mokestį 30,00 EUR.
• Eismo taisyklių pažeidimų administravimo mokestis – 35,00 EUR (Klientas privalo laikytis Lietuvoje patvirtintų kelių eismo taisyklių. Esant kelių eismo taisyklių pažeidimui, Solorent gauna užklausą iš Policijos ir pateikia visus duomenis apie asmenį, kuris nurodytu laikotarpiu naudojosi nuomojamu automobiliu).
• Naujų pažeidimų administravimo mokestis – 35,00 EUR (Naujų pažeidimų administravimo mokestis yra taikomas kiekvieno eismo įvykio administravimui).
• Automobilio valymo mokestis – 100,00 EUR. Solorent nuomojamose automobiliuose rūkyti yra griežtai draudžiama. Jei nuomos metu buvo nepaisomas šis draudimas, automobilio valymo mokestis bus papildomai įtrauktas į bendrą nuomos sąskaitą.
• Automobilio palikimas ne specialiose Solorent stovėjimo vietose administracinis mokestis – 10,00 EUR, o taip pat taikomos kitos faktiškai patirtos išlaidos dėl netaisyklingo automobilio parkavimo. Nuomos pabaigoje automobilis turi būti paliekamas vienoje iš Solorent atstovybių, specialiose stovėjimo vietose, tačiau ne bendro naudojimo, ne mokamose stovėjimo aikštelėse ar draudžiamose teritorijose.
• Automobilio raktų ar dokumentų pametimo mokestis – 200,00 EUR.
• Automobilio grąžinimas nesutartoje vietoje – 30,00 EUR. Mokestis taikomas jei automobilis grąžinamas ne sutartoje vietoje ar nepranešus šių pasikeitimų telefonu.

Nuomininko atsakomybė avarijos ar vagystės ar nelaimingo atsitikimo atveju: 
• Nuomininkas nedelsdamas privalo informuoti Nuomotoją, jeigu Automobilis nėra tinkamas eksploatacijai (faktinis gedimas, numatomas gedimas, kitos priežastys; jeigu gauną informaciją, kad Automobilis gali būti sunaikintas, prarastas ar sugadintas; jeigu Automobilio dokumentai, raktai prarandami, sugadinami ar sunaikinami.
• Nuomininkas įsipareigoją Automobilį gražinti sutartu laiku. Apie vėlavimą privalo pranešti Nuomotojui ne vėliau, kaip prieš 4 valandas iki nuomos sutarties galiojimo pabaigos. Nepranešus apie vėlavimą ir praėjus 2 valandoms po sutarto Automobilio gražinimo laiko, Nuomotojas įregistruoja kelių policijoje Automobilio vagystę.
• Įvykus vagystei, trečiųjų asmenų tyčinei veikai, autoįvykiui, stichinei nelaimei, Nuomininkas privalo nedelsiant iškviesti kelių policiją, gauti įvykį patvirtinantį dokumentą, imtis visų būtinų priemonių Automobiliui išsaugoti, pranešti apie įvykį Nuomotojui.
• Nuomininkas privalo Nuomotojui atlyginti žalą už Automobilio sugadinimą ar praradimą. Nuomininko materialinė atsakomybė (žalos atlyginimas) Nuomotojui lygi pinigų sumai nurodytai sutartyje, materialinė atsakomybė gali būti sumažinta sumokant papildomai arba sumažinta atsakomybė jau yra įtraukta į nuomos kainą. Atsakomybės sumažinimas galioja tik draudiminio įvykio metu, turint įvykio deklaraciją ar policijos pažymą (jei Nuomininkas nuomos pradžioje atsisako mokėti draudimą ir nedraudiminio įvykio atveju, nuomininkas privalo atlyginti žalą, padarytą ir tretiesiems asmenims).
• Transporto priemonės vagystės atveju, kuomet Nuomininkas praranda ir negražina jam patikėtų transporto priemonės dokumentų ar raktų, Nuomininkas privalo atlyginti visą nuomojamo Automobilio vertės žalą. Nedraudiminio eismo įvykio atveju visa atsakomybė tenka Nuomininkui.

Asmeninės informacijos naudojimas

Nuomininko asmeninė informacija

Solorent naudoja Jūsų asmeninę informaciją dėl įvairių priežasčių. Šiame kontekste sakydami 'Nuomininkas' turime omenyje: a)  asmenį, kurio vardu yra sudaryta nuomos sutartis, b) bet kokius papildomus vairuotojus  c) mokėtoją už nuomą

Informacijos naudojimas:

Solorent naudos ar kitaip apdoros Nuomotojo ar bet kokių papildomų vairuotojų asmeninę informaciją: • suteikdami nuomos paslaugas,

  • atlikdami tapatybės, vairuotojo pažymėjimo ar mokumo patikrinimą
  • palaikydami ir tobulindami nuomos administravimo procesą ir paslaugų valdymą
  • siųsdami Jums informaciją apie panašias prekes ir paslaugas, kurios mūsų manymu galėtų būti Jums įdomios, jei tik tai mums leidžia įstatymai. Galite bet kada atsisakyti gauti tokią informaciją, susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo centru arba atsisakydami el. paštu.

Dėl nusikaltymo nustatymo ar jo prevencijos Nuomotojas gali transporto priemonėse naudoti elektroninius transporto priemonės judėjimo, būklės ir veikimo stebėjimo prietaisus.  Ši informacija gali būti naudojama nuomos metu ir bet kuriuo metu jai pasibaigus (jei reikalinga ir jei tai leidžia įstatymai). Nuomotojas iš savo pusės nedaro video ar garso įrašų.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų svetainėje esančios Privatumo politikos sąlygas.

Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, suteikia teisę Nuomotojui naudoti asmeninę informaciją tiek, kiek tai leidžia įstatymai.

Su kuo Nuomotojas dalinasi informacija Mes dalinamės Nuomininko asmenine informacija su:

  • Kitomis įmonėsmis, kurios veikia Solorent ar Solodrive vardu ir pasirinktais partneriais, kurie gali būtų įsikurę Europoje ir už jos ribų. Jų apsaugos lygis yra tinkamas. Mes dalinamės Jūsų informacija, tik tam, jog galėtume suteikti nuomos paslaugą ir kitas susijusias paslaugas.
  • Trečiosiomis šalimis, pvz.: policija, privačios automobilių stovėjimo aikštelės ar kito atsakingos institucijos, jei manome jog jos turi teisę į informaciją ir įstatymai mums leidžia ją perduoti (Pavyzdžiui, jei buvo viršytas greitis ar padarytas kitas KET pažeidimas, ar nesumokėta rinkliava).
  • Trečiasiomis šalimis, kurios paprastai įsikūrusios nuomos šalyje tam, jog būtų galima atlikti tapatybės, saugumo, vairuotojo pažymėjimo, kreditingumo patikrinimus, taip pat nustatyti ir užkirsti kelią su nuoma susijusiems nusikaltimams.
  • Trečiosiomis šalimis, kurios paprastai įsikūrusios nuomos šalyje, siekdamos ištirti nelaimingus atsitikimus ir vagystes, taip pat bandydamos susigrąžinti išlaidas, kurios susijusios su padaryta žala transporto priemonei, priedams ar kitiems individams.

Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, suteikia teisę Nuomotojui naudoti asmeninę informaciją tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Jūs turite teisę nesutikti, jog Jūsų asmeniniai duomenys būtų perduodami trečiosioms šalims ar naudojami reklamos tikslais.

Jūsų prieiga prie informacijos:

Jūs turite teisę susipažinti su apie Jus turima informacija, prašyti bet kokių asmeninių duomenų koregavimo, užblokavimo ar pašalinimo. Turite teisę prašyti paaiškinti duomenų tvarkymą ir papildomas teises, numatytas pagal taikomą privatumo įstatymą, tiek kiek tai yra būtina užtikrinti teisingą Jūsų duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti tokios informacijos tvarkymui dėl įtikinamų ir teisėtų priežasčių.

Norėdami gauti prieigą prie šios informacijos - susisiekite su mumis.  Kontaktinę informaciją rasite nuomos sutartyje. Mes galime prašyti sumokėti prieigos mokestį, jei įstatymas leidžia tai daryti. Daugiau informacijos:  Susisiekti su klientų aptarnavimo centru info@solorent.lt arba +370 647 47 149.

Išankstinio apmokėjimo internetu Taisyklės ir Sąlygos

1. Užsakymo Taisyklės ir Sąlygos

1.1.Ši sutartis nėra nuomos paslaugų teikimo sutartis. Nuomos paslaugos („Nuomos Paslaugos”) bus suteiktos pagal atskirą nuomos sutartį, kurią nuomos metu turėsite pasirašyti su Solorent

2. „Mokėk Dabar” Taisyklės ir Sąlygos

2.1. Rezervavimo metu paspaudę mygtuką „Aš sutinku” patvirtinate, kad jūs pasirašote šią sutartį su Solorent ir sutinkate su jos taisyklėmis ir sąlygomis. Pasirašydami šią sutartį jūs sutinkate iš Solorent pirkti nominalios vertės vaučerį („vaučeris”), kurio vertė lygi Solorent nurodytai kainai. Solorent suteiks jums vaučerį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu, ir užsakys jums Nuomos Paslaugas. Pateikę šį vaučerį, jūs galėsite pasinaudoti Vietinio Tiekėjo Nuomos Paslaugomis ir išsinuomoti automobilį.

2.2. Rezervavimo internete metu jūs privalote sumokėti vaučerio vertės dydžio sumą. Nuo apmokėjimo momento jums suteikiama teisė naudotis nuomos paslaugomis. Suma bus nuskaičiuota nuo jūsų kreditinės kortelės arba debetinės kortelės rezervavimo metu. Vaučeris nebus suteiktas iki kol nuomos suma bus pilnai apmokėta. Sudarydami šią sutartį jūs suteikiate Solorent teisę nuskaičiuoti nuo jūsų kreditinės arba debetinės kortelės sumą lygią nurodytai vaučeryje, o taip pat papildomus mokesčius (jei tokie yra) nurodytus šioje sutartyje.

2.3. Vaučeriu, kurį įsigijote, bus apmokėta automobilio nuoma, įskaitant PVM: pasirinktas automobilis rezervuotam dienų skaičiui, taip pat kitos rezervavimo metu patvirtintos kaip įskaičiuotos į nurodytą kainą paslaugos.

2.4. Visos papildomai pasirenkamos paslaugos (pvz. speciali įranga, papildomas vairuotojas, pasirenkami draudimai, kuras, papildomos nuomos dienos) bus skaičiuojami kaip papildomi mokesčiai, kuriuos jūs turėsite sumokėti tiesiogiai Vietiniam Tiekėjui pasiimant arba grąžinant automobilį.

2.5. Jei rezervacija atšaukiama jos atlikimo dieną, rezervacijos atšaukimo mokestis yra 5% nuo apmokėtos sumos.

2.6. Jei rezervacija atšaukiama likus daugiau nei 3 dienoms iki numatomos nuomos pradžios laiko, klientui taikomas rezervacijos atšaukimo mokestį 20 EUR.

2.7 Jei rezervacija atšaukiama likus 3 dienoms iki numatomo nuomos pradžios laiko, klientui negrąžinama fiksuota apmokėjimo dalis, kuri lygi 3 nuomos dienų kainai
Jei Jūsų rezervacijoje numatomos nuomos trukmė buvo trumpesnė nei 3 dienos, visa išankstinio apmokėjimo suma yra negrąžinama, kaip kompensacija atšaukiamai rezervacijai

2.8 Jei numatomu nuomos laiku klientas neatvyksta nuomotis automobilio ir rezervacija neatšaukiama, pinigai už iš anksto apmokėtą rezervaciją yra negrąžinami

2.9. Siekdami susigrąžinti už vaučerį sumokėtą sumą (kai taikoma), siųskite savo užklausimą šiuo adresu.

info@solorent.lt
Solorent
Tolžės g. 62 g.
91108 Klaiėda
Lietuva

3. Užsakymų pakeitimai

3.1. Atsižvelgiant į galimybes ir sąlygas, nurodytas žemiau punkte 3.2, jūs galite keisti savo užsakymą internetu – ne vėliau nei likus 24 h iki nuomos pradžios, arba bet kuriuo metu iki nuomos pradžios - telefonu +370 647 47 149. Atsižvelgiant į sąlygas pateiktas žemiau, jūs galite naudoti turimą vaučerį alternatyvių paslaugų apmokėjimui.

3.2. Jūsų užsakymo pakeitimams galioja šie apribojimai:

a) Jeigu pakeitus užsakymą kaina už Nuomos Paslaugas yra didesnė nei nominali jūsų turėto vaučerio vertė, susidariusį kainos skirtumą turėsite sumokėti rezervacijos keitimo metu.
b) Jei pakeisto užsakymo suma yra mažesnė nei nominali vaučerio vertė, skirtumas NEBUS GRĄŽINAMAS.

4. Bendros sąlygos

4.1. Niekas šiose Taisyklėse ir Sąlygose nesumažina jūsų įstatyminės teisės atgauti sumokėtą sumą.
4.2. Solorent yra atsakinga už jūsų patirtus nuostolius, jei Solorent pažeidžia Sutartį, kurioje tokie nuostoliai yra numatyti kaip Sutarties nutraukimo dėl tokio įvykio, pasekmė. Nuostoliai yra laikomi numatytais, jei jie buvo Solorent ir jūsų apsvarstyti užsakymo metu. Solorent nėra atsakinga už netiesioginius nuostolius, atsiradusius kaip pagrindinio nuostolio ar žalos šalutinis rezultatas ir kuris negalėjo būti Solorent ar jūsų numatytas (kaip pelno ar galimybės praradimas).
Jei užsakymo internetu metu buvo naudojama kreditinė kortelė, ta pati kreditinė kortelė turi būtį pristatyta atsiimant automobilį.
Edit Page

Paieška

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, tinklapyje naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su solorent.lt slapukų politika.