ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu, vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenų saugumas – svarbiausias mūsų prioritetas. Todėl norime, jog žinotumėte, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiais tikslais juos naudojame ir kaip užtikriname jų saugumą.

Šia paskelbta privatumo politika informuojame, kas daroma su Jūsų asmenine informacija, kai bendradarbiaujate su UAB „Solorenta“, taip pat, kokius su tuo susijusius pasirinkimus turite.

 

UAB „SOLORENTA“ PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši privatumo politika yra taikoma UAB „Solorenta“ (toliau „Solorenta“) veikloje, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją. „Asmenine informacija“ laikome visą informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kuri identifikuoja arba gali būti naudojama identifikuoti šiam asmeniui.

Tam tikrais atvejais „Solorent“ gali keisti kai kurias šios privatumo politikos dalis, todėl rekomenduojame periodiškai ją peržiūrėti. Jei atliksime pakeitimų, turinčių reikšmingos įtakos Jūsų teisėms, arba (tiek, kiek mums leidžiama) reikšmingai pakeisiančių Jūsų asmeninės informacijos naudojimo tvarką, apie tai Jums pranešime skubiai paskelbdami informaciją savo svetainėse, el. paštu ir (arba) įprastu paštu, prieš pakeitimams įsigaliojant.

Asmens duomenys būtini, kad galėtume teikti Jums savo produktus bei paslaugas ir gerinti Jūsų patirtį, pateikdami Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. Asmens duomenys mums padeda suprasti jūsų poreikius, o tai būtina, kad galėtume suteikti jums tinkamiausią pagalbą ir konsultacijas.

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR PAGRINDAS

„Solorenta“ tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais esminiais principais:

 

 1. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtiems ir šioje politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti;
 2. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 3. asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;
 4. atliekamas asmens duomenų tvarkymas tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
 5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 6. asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

 

 

Šie privatumo politikos nuostatai taikomi asmeninei informacijai, kurią „Solorenta“  renka, naudoja ir atskleidžia, kai internete arba ne internete naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis.

„Solorenta“ turi rinkti Jūsų asmeninę informaciją, kad galėtų išnuomoti Jums transporto priemonę ar teikti kitokias paslaugas. Asmeninę informaciją renkame tada, kai ją pateikiate, pavyzdžiui, telefonu, faksu, paštu, el. paštu, nuomos vietoje, pildydami paraišką ar dalyvavimo formą, dalyvaudami mūsų lojalumo programoje arba tada, kai naudojatės svetaine arba mūsų produktais ir paslaugomis.

Jei nepateikiate reikiamos asmeninės informacijos, negalėsime pateikti produktų ar suteikti paslaugų pagal su Jumis sudarytą sutartį, arba mums gali nepavykti laikytis taikomų teisinių įpareigojimų. Pavyzdžiui, kai iš mūsų nuomojatės transporto priemonę, prašysime tokios informacijos, kaip Jūsų vardas ir pavardė, adresas, mokėjimo informacija ir vairuotojo pažymėjimas. Jei mums nepateiksite tokios informacijos, negalėsime išnuomoti transporto priemonės. Informuosime Jus, jeigu taip atsitiktų, ir pranešime apie asmeninės informacijos nepateikimo pasekmes.

Kartais iš Jūsų gautą asmeninę informaciją bendriname su kita informacija, gauta iš kitų šaltinių, kad galėtume Jums teikti labiau pritaikytas paslaugas, o Jūs jomis galėtumėte naudotis be rūpesčių. Ši informacija gali apimti Jūsų vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, kelionės maršrutą, rezervacijos duomenis ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų užsakymu. Tokios trečiosios šalys apima:

 • Jūsų darbdavį ar asociaciją, jei nuomojatės įmonės vardu.
 • Policiją ir kitas teisėsaugos institucijas, jei nuomos laikotarpiu patekote į eismo įvykį arba patyrėte kokios nors žalos, transporto priemonė buvo apgadinta ar pavogta, taip pat, jei nuomos laikotarpiu Jums buvo skirta bauda už greičio viršijimą, transporto priemonės stovėjimą, reikėjo mokėti rinkliavą ar su eismu susijusią baudą, arba įvykdėte bet kokį su eismu susijusį nusižengimą.

Tikslai, kuriems naudojame šią informaciją, išsamiau apibūdinti likusioje šio privatumo pranešimo dalyje. Duomenų apsaugos įstatymai įtvirtina įvairius pagrindus, kuriais remdamasi gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams, o būtent:

 

 1. jei davėte mums savo sutikimą naudoti Jūsų asmeninę informaciją šiam tikslui (pvz., jei davėte sutikimą siųsti Jums rinkodaros pranešimus el. paštu);
 2. jei tokią asmeninę informaciją turime naudoti tam, kad įvykdytume įsipareigojimus pagal sutartį teikti Jums produktus ar paslaugas (pvz., Jūsų informacija naudojama nuomojant transporto priemonę);
 3. jei duomenų tvarkymas reikalingas tenkinant mūsų teisėtus interesus, su sąlyga, kad jie atsveria Jūsų teises ir interesus;
 4. jei turime laikytis teisinių įpareigojimų (pvz., atsakyti į valdžios ar teisėsaugos institucijų prašymą pateikti informaciją).

 

Teisėti interesai apima išvardytus toliau:

 1. užtikrinti efektyvų Jūsų ryšių su mumis, įskaitant nuomos santykius, administravimą ir valdymą;
 2. suprasti, kaip mūsų klientai naudojasi mūsų paslaugomis ir valdyti savo transporto priemonių parką;
 3. atlikti tyrimus ir analizę apie tai, kokių paslaugų ar produktų reikia mūsų klientams, ir kaip jie norėtų, kad pagerintume savo paslaugas ir produktus;
 4. išsiaiškinti, kaip mūsų klientai naudojasi mūsų svetaine, nustatyti bet kokias problemas, susijusias su svetainės naudojimu ir sužinoti, kaip galėtume pagerinti klientų naudojimosi patirtį;
 5. papasakoti savo klientams apie įvairius produktus ir paslaugas, kuriuos galime pasiūlyti;
 6. sužinoti klientų atsiliepimus ir į juos reaguoti;
 7. pritaikyti ir individualizuoti reklamines akcijas ir privilegijas, kurias siūlome savo klientams
 8. užkirsti kelią, aptikti ar ištirti neteisėtą naudojimąsi mūsų transporto priemonėmis ir sistemomis, užtikrinti, kad laikytumėmės įstatymų ir savo politikų;
 9. spręsti bet kokius ginčus ir situacijas, įvykus nelaimingam atsitikimui, gauti teisinių ar kitokių profesionalių konsultacijų.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMA

UAB „Solorent“ renka duomenis, kad galėtume kuo geriau suteikti paslaugas (išnuomoti transporto priemonę, vykdyti transporto priemonės nuomos sutartį, vadovaujantis mūsų bendrosiomis nuomos sąlygomis, konkrečios nuomos bendrovės sąlygomis ir nuomos sutartimi, suteikti pageidaujamus pasirenkamus priedus, priimti mokėjimą, išduoti leidimą ir priimti užstatą, suteikti nuolaidas, pateikti pasiūlymus ir suteikti kitokių naudų) ir siekdami savo teisėtų verslo interesų (pavyzdžiui, atlikdami tyrimus ir kurdami naujus produktus ir paslaugas, vykdydami sukčiavimo prevenciją ir saugos patikras, gindami savo įstatymines teises). Mūsų renkama informacija apima:

vardą ir pavardę:

namų adresą (sąskaitoms siųsti);

telefono numerius, kuriais galime su jumis susisiekti;

lytį (pažymėjimo patikrai);

mokesčių mokėtojo numerį (jei konkrečiai prašoma);

informaciją, nurodytą kitame tapatybės dokumente, pavyzdžiui, pase ar asmens tapatybės kortelėje, jei Jūsų vairuotojo pažymėjime nėra nuotraukos arba jame sunku Jus atpažinti, taip pat adresą patvirtinančiame dokumente, pvz., sąskaitoje už komunalines paslaugas (saugos ir sukčiavimo prevencijos tikslais). Informacija, kurią renkame ir pasiliekame, apims Jūsų tapatybės dokumentą, kuriame pateikiama Jūsų nuotrauka, tik tais atvejais, kai Jus apie tai informuosime;

ypatingus prašymus ir pageidavimus, įskaitant:

Jūsų pageidavimus dėl pasirenkamų priedų, pavyzdžiui, žalos atlyginimo atsisakymo ir kitokios apsaugos;

kai galima pristatymo ar paėmimo paslauga – adresą, kuriuo paliksime ar iš kur paimsime transporto priemonę, taip pat Jūsų pageidautus bet kokius pasirenkamus priedus;

kai galima pristatymo ar paėmimo paslauga – adresą, kuriuo paliksime ar iš kur paimsime transporto priemonę, taip pat Jūsų pageidautus bet kokius pasirenkamus priedus;

 1. pašto adresą (jei rezervaciją atliekate internete arba norite gauti el. kvitą);

išsamią darbdavio informaciją ir bendrovės adresą (jei nuomojate įmonės vardu);

gimimo datą (pažymėjimo patikrai ir dėl teisinių reikalavimų);

mokėjimo informaciją, pavyzdžiui, Jūsų kredito ar debeto kortelės informaciją (saugos kodas gaunamas tik operacijai – jo nesaugome);

informaciją, nurodytą vairuotojo pažymėjime ir (arba) kitame valdžios institucijos išduotame tapatybės dokumente, įskaitant atvejus, kai esate papildomas konkrečios išnuomojamos transporto priemonės vairuotojas (pažymėjimo patikrai ir dėl teisinių reikalavimų);

ypatingų nuolaidų kodus, partnerių narystės numerius, narystę asociacijose, bendrovėms skirtas atlygio programas (jei pageidaujate nuolaidų, ypatingų privilegijų ir taškų programų);

Jūsų pageidavimus dėl pasirenkamų priedų, pavyzdžiui, žalos atlyginimo atsisakymo ir kitokios apsaugos;

kitą informaciją, kurios gali prireikti, kad galėtume Jums išnuomoti transporto priemonę ir (arba) suteikti paslaugas.

Kai kuriose transporto priemonėse yra globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) ar panašaus tipo sekimo įtaisas, kuris taip pat gali rinkti informaciją apie transporto priemonę.

Jei nuomos laikotarpiu patekote į eismo įvykį, patyrėte kokios nors žalos, transporto priemonė buvo apgadinta ar pavogta, arba įvyko mechaninis gedimas, rinksime informaciją apie tokį incidentą, įskaitant Jūsų pranešimą apie incidentą ir bet kokias policijos ar kitų trečiųjų šalių ataskaitas, įskaitant duomenis apie susijusius asmenis, bet kokių žmonių sužalojimų pobūdį ir (arba) žalą transporto priemonei, taip pat pasirinktiems priedams. Šią informaciją naudosime siekdami vykdyti su Jumis sudarytą sutartį (pavyzdžiui, transporto priemonės nuomos sutartį ir (arba) bet kokio pasirenkamo priedo, pvz., draudimo, sąlygas); savo teisėtais verslo interesais (pavyzdžiui, siekdami padengti bet kokius nuostolius ar kompensuoti transporto priemonei padarytą žalą); siekdami laikytis mums taikomų teisinių įpareigojimų (pavyzdžiui, atitinkamoms institucijoms teikti būtinus pranešimus apie incidentą); formuluodami, įgyvendindami ir gindami teisinius reikalavimus, susijusius su tokiu incidentu.

Jūsų nuomos laikotarpiu rinksime informaciją, kur ir kada išsinuomojote transporto priemonę, kur ir kada ją grąžinote, taip pat pageidavimus dėl draudimo, degalų suvartojimą, kilometražą, nelaimingų atsitikimų istoriją ir kitą informaciją, susijusią su transporto priemone ir Jūsų naudojimusi ja. Ši informacija reikalinga tam, kad galėtume teikti Jums norimas paslaugas pagal nuomos sutartį arba tenkindami savo teisėtus verslo interesus (pavyzdžiui, stebėti, kaip naudojamas mūsų transporto priemonių parkas).

 

Rinksime informaciją apie bet kokias nuomos laikotarpiu Jums paskirtas baudas už greičio viršijimą, transporto priemonės stovėjimą, rinkliavas ar kitokias su eismu susijusias baudas, arba Jūsų padarytus su eismu susijusius nusižengimus, kai tokią informaciją mums pateiks bet kokia teisėsaugos institucija. Tokią informaciją naudosime siekdami sutvarkyti tokios baudos sumokėjimą ar išspręsti nusižengimą pagal transporto priemonės nuomos sutartį, kurią sudarėme su Jumis.

 

Tais atvejais, kai mus informuosite, kad dėl negalios Jums reikalinga pritaikyta transporto priemonė arba kito vairuotojo pagalba, naudosime šią informaciją, kad galėtume Jums suteikti prašomą paslaugą, jei duosite mums aiškų sutikimą, kad galime naudoti tokią informaciją.

III SKYRIUS

DRAUDIMO PASLAUGOS

Jei pageidavote bet kurio draudimo produkto iš tų, kuriuos siūlome kartu su nuoma, Jūsų asmeninę informaciją perduosime draudikui. Jūsų asmeninę informaciją draudikas naudos pagal savo privatumo pranešimo nuostatas.

Tuo atveju, jei pareikšite pretenziją dėl kurio nors iš šių draudimo produktų, Jūsų asmeninė informacija, susijusi su pretenzija, bus pateikta draudikui ir bet kokiam paskirtam tyrėjui. Tai darome siekdami įvykdyti su Jumis sudarytos sutarties sąlygas, taip pat suformuluoti, įgyvendinti ar ginti bet kokius susijusius teisinius reikalavimus.

IV SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DUOMENŲ STEBĖSENA

 

Kai kuriose transporto priemonėse, kurias išsinuomojate iš mūsų, gamybos metu ar vėliau yra įtaisomas įrenginys, skirtas prisijungti prie interneto (prijungtas automobilis) ir leidžiantis mums siųsti komandas bei gauti tam tikros informacijos apie transporto priemonę, įskaitant globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) pateikiamus geografinius vietovės duomenis. Jei iš mūsų nuomojatės prijungtą automobilį, Jūsų asmeninė informacija bus tvarkoma pagal šį privatumo pranešimą.

Kaip atitinkamoje vietoje nurodyta ženklais, „Solorenta“ nuomos vietose yra įtaisytos apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos, taip pat kameros, kurios įrašo, kaip mūsų automobiliai išvyksta / grįžta į mūsų aikštelę. Apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos ir kamerų naudojimo tikslas – „Solorenta“ nuosavybės, o taip pat įmonės darbuotojų ir klientų apsauga ir saugumas. Teisinis pagrindas – „Solorenta“ teisėtas interesas.

 

 Vaizdo stebėjimo sąlygos:

 

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo teisinis pagrindas – teisėtas interesas.

Kam vaizdo įrašas gali būti perduotas – policijai, Sienos apsaugos tarnybai.

Kiek laiko duomenys saugomi – įrašai saugomi 1 mėnesį, praėjus nurodytam laikui vaizdo sistema pradeda automatiškai perrašyti informaciją.

Stebėjimo tipas – įrašymas su galimybe peržiūrėti pagal pareikalavimą.

Trumpas stebėjimo sistemos aprašymas – skaitmeninė

Kas turi prieigą prie stebėjimo sistemų ir įrašų – tik tie „Solorenta“ darbuotojai, kuriems prieiga yra reikalinga jų darbo funkcijoms atlikti.

Stebėjimo laikas – visą parą.

Kas daroma, kad stebėjimo sistema renkami duomenys būtų apsaugoti – įrašai saugomi serverio patalpoje, prieigą turi aukščiau nurodyti asmenys.

Kaip asmuo gali susipažinti su apie jį sukauptais duomenimis – jei norite susipažinti su sukauptais duomenimis, prašome kreiptis į mus el. pašto info@solorent.lt. Susipažindami su duomenimis turite atsižvelgti į tai, kad įrašus saugome tik 1 mėnesį, taip pat ir į tai, kad saugodami įrašuose esančių kitų asmenų teises ir interesus privalome jų tapatybę paslėpti, todėl negalime užtikrinti, kad susipažinti su duomenimis galėsite iš karto

V SKYRIUS

DUOMENYS INTERNETE

 

Kai lankotės ir naudojatės mūsų svetaine, „Solorenta“ automatiškai renka techninę informaciją. Šiame skyriuje plačiau paaiškinta, kokią techninę informaciją renkame ir kodėl tai darome.

 

IP adresai ir kita automatiškai renkama informacija: kai lankotės mūsų svetainėse, galime rinkti informaciją apie Jūsų IP adresą, kad būtų lengviau diagnozuoti problemas, susijusias su mūsų pagrindiniais kompiuteriais, sistemos administravimo tikslais, siekdami pateikti apibendrintą informaciją savo verslo partneriams, taip pat atlikti mūsų svetainės naudojimo auditą. Paprastai IP adresų nesusiejame su niekuo, ką būtų galima identifikuoti asmeniškai. Tam tikromis aplinkybėmis IP adresus galime naudoti, kad mums būtų lengviau Jus identifikuoti, jei, mūsų nuomone, tai būtina siekiant užtikrinti mūsų svetainės naudojimo sąlygų laikymąsi arba apsaugoti mūsų paslaugas, svetainę, naudotojus ar kt. Taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (ISP), nukreipimo / išėjimo puslapius, mūsų svetainėje peržiūrėtus failus (pvz., HTML puslapius, grafinius objektus), operacinę sistemą, datos / laiko žymą ir (arba) spustelėjimų srauto duomenis, kad apibendrintai išanalizuotume tendencijas ir administruotume svetainę.

 

Seanso pakartojimas: kai lankotės mūsų svetainėje, kartais taip pat įrašome informaciją apie Jūsų naršymo seansą, įskaitant, kuriuose puslapiuose lankėtės ir kokias formas svetainėje pildėte. Šią informaciją peržiūrime siekdami identifikuoti bet kokias mūsų svetainių veikimo technines problemas ir pagerinti naudotojo sąsają mūsų svetainėse. Bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis, padedančiomis šios paslaugos kontekste, ir ši informacija bus perduodama tokiai trečiajai šaliai šiuo tikslu, bet nebus atskleista jokiai kitai trečiajai šaliai.

 

Slapukai ir kitos panašios technologijos:  išsamią informaciją apie tai, kaip naudojame slapukus, galite peržiūrėti mūsų slapukų politikoje, kurią rasite adresu Privatumo politika.

Siųsdami Jums reklaminius pranešimus, Jūsų asmeninę informaciją naudosime tik tada, kai būsite davę sutikimą gauti reklaminius pranešimus, arba tada, kai tai daryti mums leis taikytini įstatymai. Šie reklaminiai pranešimai Jums bus siunčiami elektroniniu būdu arba Jūsų pašto adresu.

„Solorenta“ svetainė neskirta jaunesniems nei 16 metų vaikams. Jei manote, kad „Solorenta“ gavo asmeninės informacijos iš Jūsų vaiko ar kito nepilnamečio, prašome kreiptis į mus kontaktinė informacija nurodytu adresu.

VI SKYRIUS

PRENUMERATOS ATSISAKYMAS

Jei norite atsisakyti iš „Solorenta“ ar mūsų reklamos partnerių gaunamų reklaminių ir rinkodaros el. laiškų, tekstinių žinučių, laiškų paštu ir kitokių formų pranešimų, kuriuos galite gauti, geriausia jų atsisakyti vienu iš toliau nurodytų būdų:

Duomenų valdytojo kontaktinė informacija nurodytu el. pašto adresu parašykite mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atstovui. Jums atsiųsto el. laiško apačioje spustelėkite nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“.

Jei atsisakysite gauti reklaminių ir rinkodaros žinučių, vis tiek galėsime su Jumis susisiekti dėl mūsų verslo santykių su Jumis, kai nuomojotės iš mūsų, patvirtindami rezervaciją arba atsakydami į Jūsų užklausas ar skundus, taip pat siųsdami panašius pranešimus.

 

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Imamės pagrįstų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų apsaugota nuo neleistino naudojimo, prieigos, atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar praradimo. Finansinei ir mokėjimo informacijai naudojame užkardas ir transportavimo lygmens saugos (TLS) šifravimą.

El. laiškuose, tekstinėse žinutėse ir kituose pranešimuose, kuriuos Jums siunčiame, neprašome finansinės ar mokėjimo informacijos, pavyzdžiui, Jūsų kredito kortelės numerio, slaptažodį, sąskaitos numerio ar PIN kodo. Gavę įtartiną prašymą nepateikite savo informacijos ir praneškite apie tai, susisiekę su bet kuriuo iš mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atstovų, kurių kontaktinius duomenis rasite skyriuje Duomenų valdytojo kontaktinė informacija.

Tinkamai asmens duomenų apsaugai nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, duomenų praradimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įgyvendinamos organizacinės ir techninės priemonės. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik asmenims, turintiems teisę dirbti su asmens duomenimis.

„Solorenta“ užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, sunaikinamos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;

Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus unikalius slaptažodžius. Slaptažodžiai keičiami susidarius tam tikroms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.), taip pat keičiami periodiškai;

 • užtikrinama apsauga nuo neteisėtos fizinės prieigos prie kompiuterinės ir programinės įrangos iš šalies. Patalpos yra rakinamos. Naktį patalpos užrakinamos, teritorija uždaroma ir įjungiama signalizacija.
 • užtikrinama periodinė (kasmetinė) kompiuterinės įrangos patikra. Kilus kompiuterinės įrangos naudojimo trikdžiams, patikra atliekama nedelsiant;
 • naudojamos ir periodiškai atnaujinamos antivirusinės programos;
 • darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
 • Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, „Solorenta“ imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
 • „Solorenta“ Jūsų asmeninę informaciją saugo ne ilgiau nei tai pagrįstai reikalinga arba reikalaujama pagal įstatymus. Kaip ilgai ją saugome, labai priklauso nuo informacijos tipo ir paskirties. Kriterijai, kuriais remdamiesi nustatome tam tikrų kategorijų duomenų saugojimo laikotarpį, yra tokie:

 

VIII SKYRIUS

PRIVATUMO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus galite turėti toliau nurodytas teises, susijusias su Jūsų asmeninės informacijos tvarkymu.

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš BDAR nurodytų priežasčių;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens

duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;

 • teisę nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimų

priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks

sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas

vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba Jūs esate davęs aiškų sutikimą. Automatizuoto individualiai priimto

sprendimo atveju Jūs, pateikę rašytinį prašymą, turite teisę mūsų prašyti šį sprendimą peržiūrėti;

 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia

forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis

priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos –www.vdai.lrv.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises / teisėtus interesus.

 

 

DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

UAB „Solorent“ gali naudoti ir dalintis Jūsų asmeninę informaciją ir transporto priemonės duomenis, šiais nurodytais pagrindais:

Informacijos gavėjas

Informacijos pateikimo pagrindas

Teisinis tvarkymo pagrindas

Siekiant įvykdyti mūsų sutartį su Jumis ir suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, taip pat tobulinti savo veiklą

·  Atlikti ir patvirtinti Jūsų nuomos rezervaciją;

·  Prisijungti prie Jūsų bendrovės ir komercinių paskyrų;

·  Teikti pagalbą klientams;

·  Spręsti bet kokius reikalavimus, susijusius su nelaimingais atsitikimais ir (arba) sužalojimais;

·  Apsaugoti ar ginti mūsų, mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų teises;

·  Vykdyti mūsų atlygio programą ir atnaujinti partnerių taškus bei atlygį;

·  Padėti navigacijos klausimais ar planuojant maršrutą;

·  Spręsti rinkliavų, eismo ar stovėjimo pažeidimų klausimus;

·  Teikti pagalbos kelyje paslaugas;

·  Patvirtinti saugaus vairuotojo kriterijus kvalifikuotiems vairuotojams.

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisiniai įpareigojimai;

·  Teisėti interesai;

·  Sutikimas.

Kelionių agentai – siekiant įvykdyti mūsų sutartį su Jumis, kai naudojatės kelionių agentų paslaugomis, taip pat suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, ir tobulinti savo veiklą

·  Atlikti ir patvirtinti Jūsų nuomos rezervaciją;

·  Padėti navigacijos klausimais ar planuojant maršrutą;

·  Teikti pagalbos kelyje paslaugas;

·  Apdoroti mokėjimus ir pinigų grąžinimą;

·  Teikti pagalbą klientams;

·  Apsaugoti ar ginti mūsų, mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų teises ar gerovę

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

Jūsų darbdavys ar organizacija – siekiant suteikti Jums galimybę pasinaudoti bendrovėms ar asociacijoms skirtos programos privalumais, taip pat suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, ir tobulinti savo veiklą

·  Patikrinti vairuotojo pažymėjimą ar kitus valdžios institucijų išduotus tapatybės dokumentus.

·  Prisijungti prie Jūsų bendrovės ir komercinių paskyrų.

·  Patikrinti teisę naudotis paskirta paskyra ir nuolaidos kodais;

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

Brokeriai – siekiant įvykdyti mūsų sutartį su Jumis, kai nuomos  paslaugas užsakote per juos, taip pat apsaugoti mūsų verslą nuo    apgaulės ir įsiskolinimų

·  Atlikti ir patvirtinti Jūsų nuomos rezervaciją;

·  Teikti pagalbą klientams;

·  Tikrinti, ar nėra apgaulės.

·  Apdoroti mokėjimus ir pinigų grąžinimą;

·  Išieškoti skolas;

·  Teisėti interesai.

Rezervacijos sistemos – siekiant įvykdyti mūsų sutartį su Jumis,  kai naudojatės rezervavimo        sistemomis, taip pat suprasti,     kaip Jūs naudojatės mūsų            paslaugomis, ir tobulinti savo     veiklą

·  Atlikti ir patvirtinti Jūsų nuomos rezervaciją.

·  Apdoroti mokėjimus ir pinigų grąžinimą;

·  Patikrinti teisę naudotis paskyra ir nuolaidos kodais;

·  Apsaugoti ar ginti mūsų, mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų teises ar gerovę.

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

Kredito kortelių išdavėjai –        siekiant gauti mokėjimą iš Jūsų

·  Apdoroti mokėjimus ir pinigų grąžinimą;

·  Išieškoti skolas.

·  Tikrinti, ar nėra apgaulės;

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

Verslo klientų vadybininkas –    siekiant suteikti Jums galimybę pasinaudoti bendrovėms ar asociacijoms skirtos programos privalumais, taip pat suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, ir tobulinti savo veiklą

Jei nuomojatės per bendrovės, narystės ar kitokią panašią komercinės organizacijos paskyrą, asmeninę informaciją galime dalintis su organizacija, kuri tvarko paskyrą savo pačių tikslais. Rekomenduojame peržiūrėti bendrovės privatumo politiką, kad daugiau sužinotumėte apie jos privatumo praktiką.

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

Reklamos agentas – siekiant suteikti Jums galimybę pasinaudoti  bendrovėms ar asociacijoms       skirtos programos privalumais,   taip pat suprasti, kaip Jūs           naudojatės mūsų paslaugomis, ir tobulinti savo veiklą

·  Vykdyti mūsų atlygio programą ir atnaujinti partnerių taškus bei atlygį;

·  Apsaugoti ar ginti mūsų, mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų teises ar gerovę.

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

IT paslaugų teikėjai, įskaitant IT platformų teikėjus ir žiniatinklio analizės paslaugų teikėjus –        siekiant įvykdyti mūsų sutartį su Jumis ir suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, taip pat tobulinti savo veiklą

·  Palaikyti mūsų IT sistemas ir infrastruktūrą;

·  Teikti duomenų prieglobos ir kitokias duomenų tvarkymo paslaugas;

·  Vykdyti mūsų IT sistemų ir infrastruktūros techninę priežiūrą;

·  Teikti analizės paslaugas, susijusias su tuo, kaip naudojatės mūsų svetaine, siekiant identifikuoti bet kokias technines ar naudotojo sąsajos problemas ir (arba) atlikti su svetaine susijusius patobulinimus.

·  Teisėti interesai.

Valdžios, reguliavimo ir teisėsaugos institucijos – siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus

·  Patikrinti Jūsų vairuotojo pažymėjimą ir įsitikinti, kad atitinkate mūsų saugaus    vairuotojo kriterijus;

·  Siekiant imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos, eismo nusižengimų ar paslaugų      teikimo sąlygų pažeidimo;

·  Kitais įstatymo reikalaujamais ar leidžiamais atvejais.

·  Šių institucijų prašymu, jei atskleidimas būtinas ar leidžiamas pagal įstatymą;

·  Jei turėsime svaraus pagrindo tikėti, kad yra kritinis atvejis, keliantis grėsmę Jūsų ar kito asmens saugumui;

·  Teisiniai reikalavimai;

·  Teisėti interesai.

Automobilių stovėjimo paslaugų teikėjai ir automobilių stovėjimo aikštelių valdytojai

·  Su Jūsų netinkamu automobilio pastatymu susijusių baudų surinkimas,                  atliekamas automobilių stovėjimo paslaugų teikėjų ir automobilių stovėjimo aikštelių valdytojų

·  Teisėti interesai;

·  Sutarties įvykdymas.

Draudimo bendrovės ir                pretenzijų tyrėjai – dėl bet kokio draudimo produkto, kurį įsigijote kartu su nuoma

·  Teikti Jūsų pageidautą draudimo produktą, vykdyti su juo susijusį aptarnavimą;

·  Spręsti bet kokias pretenzijas, kurios gali būti pateiktos pagal atitinkamą draudimo polisą

·  Sutarties įvykdymas;

·  Teisėti interesai.

Profesionalūs konsultantai, įskaitant teisinius ir finansų patarėjus

·  Rizikų valdymas, profesionalių konsultacijų gavimas;

·  Rengimas, pareiškimas ir gynimas teisinių reikalavimų.

·  Teisėti interesai.

Kiti paslaugų teikėjai, tiek, kiek yra pagrįstai būtina suteikti konkrečias paslaugas (pvz. pašto paslaugų teikėjai, kurjeriai) ar           užtikrinti veiklos tęstinumą (pvz. buhalterinių paslaugų teikėjai, skolų išieškojimo paslaugų teikėjai)

·  Konkrečių paslaugų vykdymas;

·  Veiklos tęstinumas

·  Teisiniai įsipareigojimai;

·  Teisėti interesai.

 

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime perduoti ar priskirti trečiosioms šalims, jei įvyktų bendrovės pardavimas, sujungimas, konsolidavimas, valdymo pasikeitimas, išteklių perleidimas, bankrotas, reorganizacija ar likvidavimas. Jei ginsime teisinius reikalavimus, informacija apie Jus, susijusi su tokiais reikalavimais, gali būti atskleista trečiosioms šalims per susijusį teisminį procesą.

Pagal skyriuje Rinkodara išdėstytas nuostatas Jūsų informaciją galime bendrinti su verslo ir reklamos partneriais (jei davėte sutikimą bendrinti informaciją), kad galėtume Jums siųsti informaciją apie produktus ir paslaugas, kurie galėtų Jus sudominti. Jei nuspręsite, kad nebenorite gauti tokių reklaminių ir rinkodaros pranešimų, perskaitykite skyrių ir sužinokite, kaip galite jų atsisakyti.

 

DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTINĖ INFORMACIJA

info@solorent.lt

Edit Page

поиск

Мы используем куки на этом сайте, чтобы обеспечить качество наших услуг. Продолжая, вы соглашаетесь с политикой cookie solorent.lt.